Nedre Elvehavn AS, Solsiden kjøpesenter og boliger

Byggherre: Nedre Elvehavn AS
Prosjektkostnad: 700 mill. kr
Areal: 40.000 m2
Tidsrom: 1999-2005

Vi har gjennomført prosjekt- og byggeledelse for et nytt kjøpesenter, restaurant- og kontor-/forretningsbygg inkl. p-anlegg (byggetrinn I og II).