Melhustunet M4 og kjeller M3

Oppdragsgiver: Consto Midt-Norge AS
Areal: Ca. 5.100 m² (M4 + p-kjeller M3)
Tidsrom: 2022 – 2023

Melhustunet M4 er et leilighetsbygg med 36 enheter i 5 etasjer med p-kjeller.

Detaljprosjektering byggeteknikk for totalentreprenør Consto Midt-Norge AS.