Meldal skole

Byggherre: Meldal kommune
Prosjektkostnad: 145 mill. kr
Areal:  5.500 m
2
Tidsrom: 2010-2012

Vi har utført byggeledelse for ny felles grunnskole i Meldal.