Leistad barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 30 mill. kr
Areal:  800 m
2
Tidsrom: 2010-2011

Vi er rådgivende ingeniør i byggeteknikk, elektro-, VVS- og brannteknikk for ny lavenergi barnehage i Brundalen.