Kirkeringen 2, Heimdal

Utbygger: Heimdal Bolig og Søbstad AS
Tidsrom: 2021

120 leiligheter og næringsareal i Heimdal sentrum.

Detaljprosjektering av ventilasjon for 120 leiligheter og parkeringsanlegg for
Bryn Byggklima AS.
BIM/REVIT 2021.