Kattem Helse- og Velferdssenter

Byggherre: Trondheim kommune
Prosjektkostnad: 180 mill. kr
Areal: 6.500 m
2
Tidsrom: 2008-2011

Assisterende prosjektleder og byggherreombud for nytt helsesenter.