Jernbaneverket ulike prosjekter

Byggherre: Jernbaneverket
Tidsrom: 1998-2009

Dovrebanen/Rørosbanen/Nordlandsbanen: Prosjekt- og byggeledelse ved krengetogtilpasning, PLO-sanering, støyskjerming, kabelanlegg, utomhusarbeider stasjoner, jernbaneunderganger, rassikring, krysningsspor.
Prosjektering vedr. underbygningstiltak, reservebrulager, jernbaneunderganger.