Grilstad Marina, Fullriggervegen BT2

Byggherre: Grilstad Marina AS
Tidsrom: 2021 – 2023

Prosjektering av kommunal belysning for gang- og sykkelveg gjennom nytt boligfelt på Grilstad Marina. Teknisk plan og arbeidsgrunnlag.

Prosjektering av teknisk plan og grunnlag totalentreprise for belysning av sti langs kommunal badestrand/friområde.

Prosjektering av føringsveier for forsyningskabler og fiber til nye leilighetsbygg på Grilstad Marina. Omfattende tverrfaglig koordinering.