FrG Rena leir

Byggherre: FrG
Prosjektkostnad: 1.500 mill.kr.
Areal: 76.000 m²
Tidsrom: 1995-1998

Prosjekt- og byggeledelse for Hærens Jegerskole, teknisk verksted, flyplass, øvingsområde og sivile boliger.  Byggherrestyrte delentrepriser, hovedentrepriser og totalentreprise.