Dora

Byggherre: Dora AS
Prosjektkostnad: 100 mill. kr
Areal:  7.000 m2
Tidsrom: 2004-2007

For Dora AS har vi vært byggherreombud inklusive teknisk kontroll for nytt tilbygg og ombygninger