Domstoladministrasjonen

Byggherre: Domstoladministrasjonen
Tidsrom: 2008-2016 og 2020- pågår
Rammeavtale

2020 – pågår
Rammeavtale med Domstoladministrasjonen innenfor kategorien byggfaglig bistand.
Prosjekter: Harstad Tinghus, Sandefjord Tinghus, Sandvika Tingrett, Bodø Tingrett, Jæren Tingrett, Bergen Tinghus, Sarpsborg tinghus og  Domstollokaler i  Molde, Egersund, Drammen, Brønnøysund, Volda, Halden, Mysen, Finnsnes, Agder, Vågå, Sortland, Eidsvoll,  Alta.

2008 – 2016
Rammeavtale med Domstoladministrasjonen for prosjektadministrative tjenester.  Her har vi vært brukerombud ved anskaffelse av lokaler, inventar og utstyr ved nybygg og ombygginger av bl.a. Gulating Lagmannsrett, Bergen Tinghus, Rana Tingrett, Aust-Telemark Tingrett, Aust-Agder Tingrett, Hardanger Tingrett, Horten Tingrett, Lofoten Tingrett, Tynset Tinghus, Skien Tinghus, Sunnmøre Tingrett