Austråttborgen

Byggherre: Statsbygg Midt Norge
Prosjektkostnad: 7 mill. kr
Areal: 1.800 m2
Tidsrom: 1999-2000

Prosjektledelse og rådgivende ing. rehabilitering av middelalderborg.
Rehabilitering yttervegger, murverk og kalkhvittingsarbeider.