Nyheter

Vi søker ny medarbeider på avdeling for Kommunalteknikk og Samferdsel.

Vi styrker vår avdeling for Kommunalteknikk og Samferdsel og søker etter sivilingeniør/ingeniør med relevant bransjeerfaring innen VA-faget.
Ta kontrakt med Magnus Bjerke, 98091404

Vi ønsker oss en kollega med god samarbeidsevne, serviceinnstilling ovenfor kunder. Du vil hos oss få god mulighet til å arbeide i tverrfaglige oppdrag.

Ønskelige kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Utdannet sivilingeniør/ingeniør med relevant bransjeerfaring innen VA-faget
 • Erfaring med planlegging og detaljprosjektering av VA-systemer, flom- og overvannshåndtering
 • Erfaring med planlegging av bærekraftige løsninger og systemer for VA og overvann
 • Erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy som Autocad, Novapoint, Gemini Terreng
 • Gode evner til å kommunisere og behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring i beskrivelser iht. prosesskoder og NS3420
 • Kjennskap til TEK17 og normer for prosjektering av VA anlegg
 • Drivende og effektiv med både kvalitets- og fremdriftsfokus
 • God til å samarbeide og tenke tverrfaglig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Utadvendt og interessert i samspill med andre

 

Om arbeidsgiveren
Vi er 35 kollegaer i et selvstendig og fleksibelt rådgivende ingeniørselskap.
Vi tilbyr:

– Et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø i våre nye trivelige lokaler på Tiller
– Varierte arbeidsoppgaver tilpasset ønsker fra den ansatte
– Utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team sammen med våre dyktige fagfolk
– Unik mulighet for egen kompetanseoppbygging i velrenommert rådgiverfirma
– Lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
– Fleksibel arbeidstid
– Godt arbeidsmiljø med god aldersblanding
– Solid og selvstendig firma eid av de ansatte og med meget gode framtidsutsikter
– Cellekontor til alle
– Gratis parkering
– Kantine

Ny medarbeider på avd. Bygg og Miljø

Hils på vår nye medarbeider på avdeling for Bygg og Miljø,
Svein-Anders Lundstadsveen.
Han er utdannet ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet,
Master i bygg og anlegg.
Han har tidligere jobbet hos TINE SA, Rådgiver Bygg.
Vi ønsker Svein-Anders velkommen til oss.

NY AVDELINGSLEDER PROSJEKTADMINISTRASJON

Vi har gleden av å informere om at Knut Inge Rye fra 01.11.2021 tar over som avdelingsleder på vår avdeling for prosjektadministrasjon. Knut Inge har arbeidet på avdelingen oktober 2009 og har inngående kjennskap til avdelingens virksomhet og vil ta med seg våre gode verdier og kvaliteter i den videre utviklingen av avdelingen.

Vi har flere spennende oppdrag for Bane Nord

Vår sivilingeniør Jørn Aspli er byggeleder på Marienborg hvor det skal etableres et nytt sidespor og ny svingskive for lokomotiver.
Dette er et nokså unikt prosjekt som ikke er gjennomført på nesten 50 år
her i Norge.
Svingskiva kommer fra fabrikk i Firenze og er 24 meter i diameter. Entreprenøren er godt i gang med fundamentet til denne.

Jørn jobber i tillegg med FOM prosjekter (Fornyingsprosjekter i mindre omfang) og er i prinsippet gjenbruksprosjekt. Her brukes skinner og sviller som tas fra større prosjekt med oppgradering til høyhastighet og flyttes til mindre trafikkerte områder som terminalområder og sidespor hvor både sviller og skinner er i dårlig forfatning.

STUDENTBOLIGER ELVESLETTA LONGYEARBYEN

Prosjektering byggeteknikk for vår kunde Skanska Husfabrikk på Steinkjer.
Forprosjekt og detaljprosjekt for 2 nye bygg for studentboliger, hvert bygg på
ca. 4 500 m2.
Modulbygg i tre og delvis stål. Spesiell fundamentering med både borede peler til berg og friksjonspeler i område med permafrost og at pelene stikker opp over terreng og henger direkte sammen med byggenes bæresystem i ei stålramme. Modulbygg og stålkonstruksjoner over peler prefabrikkeres i Trøndelag og fraktes på båt til byggeplass.
Foto: Skanska Husfabrikken.

Ny medarbeider på Elektroavdelingen

Hils på vår nye medarbeider Sivilingeniør Jens Sørmeland.
Han er vår nye medarbeider på avdeling Elektro, og vil jobbe med prosjektering av elektroanlegg.
Jens har master fra NTNU – Elkraftteknikk, energibruk og energiplanlegging.
Han har tidligere jobbet hos Sweco AS, avdeling Steinkjer.
Vi ønsker han velkommen til oss!

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE

Vi søker etter en engasjert sivilingeniør/ingeniør til prosjektering av VVS installasjoner, energi og sprinkleranlegg.

GULLHAUGVEIEN OMSORGSBOLIGER – NYTT BVP-OPPDRAG

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er av Bærum kommune tildelt oppdraget som BVP-Mentor for Gullhaugveien omsorgsboliger som skal bygges like ved Bærums Verk.
Prosjektet består av 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming og en døgnbemannet personalbase.

Anskaffelsen med innkjøp og prosjektstyring gjøres etter BVP-metoden (Best Value Procurement), eller såkalt Prestasjonsinnkjøp. Kontrakten med entreprenør inngås som totalentreprise etter NS 8407. Planlagt framdrift er at BVP-konkurransen utlyses juni/august 2021, og ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til Q4 2022.

Oppdraget som BVP-Mentor går ut på å bistå Bærum kommune med gjennomføringen av det første BVP-prosjektet i regi av kommunen. Vi skal bistå prosjektledelsen med planlegging og gjennomføring av anskaffelsen, og arbeidsoppgavene vil bl.a. innebære kvalitetssikring og innspill til konkurransegrunnlaget, bistand til utarbeidelse av prosjektmålene, forberedelser og veiledning til gjennomføring av evaluerings- og konkretiseringsfasen. I prosjekteringsfasen og utførelsesfasen skal vi bidra med rådgiving og veiledning til oppdragsgiver slik at prosjektstyringen blir gjort i ht hele Best Value Approach-metodikken (BVA).

Vi opplever en økende interesse for prosjektgjennomføring etter BVA-metodikken, og Prosjektutvikling Midt-Norge AS har med dette hele 8 prosjekter på referanselista som er pågår eller er gjennomført.

Tilbakemeldingene er at BVA-metoden gir en enklere prosjektgjennomføring, kostnadene blir lavere og man bruker mindre tid totalt i gjennomføringen. Metoden vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon på annen måte enn ved «tradisjonelle» gjennomføringsprosesser.

Anskaffelsesprosessen gir også mindre ressursbruk til gjennomføring av selve anskaffelsen for oppdragsgiver.

Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen og utførelsesfasen etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

 

 

 

Ny medarbeider på avdeling Samferdsel- og kommunalteknikk

Hils på vår nye medarbeider Snorre Leth Olsen. Han er ansatt på vår avdeling for samferdsel- og Kommunalteknikk.
Han er utdannet VA ingeniør fra 1987. Hans erfaring er lang og innholdsrik med hele 16 år i kommunal virksomhet i Namsos og Trondheim kommune, og mer enn 17 år som rådgiver.
En solid og hyggelig fagperson som våre kunder vil få stor glede av framover.
Velkommen på laget.

VI HAR FLYTTET TIL VESTRE ROSTEN 77

Velkommen til vårt nye lokale i Vestre Rosten 77, 5 etasje.
Vi er i full drift og gleder oss til å ta imot besøkende i våre flotte lokaler som vi leier av Koteng Eiendom AS.