Nyheter

Ny styreleder i Prosjektutvikling Midt-Norge AS

På generalforsamlingen 23.03.2023 ble Tord Tangvik Ophus vagt inn som ny styreleder. Han tar over etter Odd Tillerli som har vært vår stødige styreleder i 10 år! Takk for innsatsen! Odd Tillerli fortsetter som ordinært styremedlem.

NY MEDARBEIDER PÅ AVDELING ELEKTRO

Hils på vår nye medarbeider på Elektroavdelingen – Marius Lysø Mortensen.
Han er utdannet ingeniør og kommer fra WSP AS. Han vil jobbe med prosjektering av elektroanlegg.
Marius har også lang erfaring fra entreprenørsiden.
Vi ønsker han velkommen til oss !

Norsk Havteknologisenter

"Da er første støpning for professor Mørchs hus gjennomført pr 17.02.2023" - sier vår prosjektleder Odd Tillerli.
Dette bygget er en del av prosjektet Norsk havteknologisenter på Tyholt.
Arbeidene i byggegropen med sprengning og utkjøring av fjellmasser nærmer seg også slutten.
Bygget er et kontor- og undervisningsbygg på 12.300 m2 BRA, og prosjektet skal så ferdig februar 2025.

NY MEDARBEIDER PÅ RIB-AVDELINGEN

Hils på vår nye medarbeider på RIB-avdelingen – Ingeniør Jens-Even Roset.
Han ble ansatt 1. januar og er utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Teknologi. Bachelor i bygg, konstruksjonsteknikk.
Han har tidligere jobbet i Norgeshus AS og Pretre AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!

Norsk havteknologisenter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er innleid prosjektleder til Statsbygg ved byggingen av Mørchs hus, som er en del av Norsk havteknologisenter på Tyholt (tidligere Ocean Space senter).

Statsbygg er byggherre for det nye havteknologiske senteret på Tyholt og samarbeider tett med NTNU og SINTEF som brukere. Senteret vil omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og undervisnings- og forskningsvirksomheten til NTNU i marin teknikk.
I tillegg til selve senteret på Tyholt er det planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet, både i Trondheimsfjorden, rundt øyene Hitra og Frøya og utenfor Ålesund.
Senteret vil bli svært viktig for verdiskapningen i havnæringene framover og et viktig bidrag til grønn omstilling.

Arbeidet med professor Mørchs hus er nå kommet godt i gang.  Eksisterende bygg er revet, og entreprenøren er nå i full gang med byggetomten.
Første sprengning for hele byggeprosjektet ble gjennomført 07.12.2022.

 

Det nye Havteknologisenteret på Tyholt består av flere bygg: 

  • Professor Mørchs hus
  • Bassengbygget
  • Arkimedes’ hus
  • Tankhodet er verneverdig og skal rehabiliteres.

Professor Mørchs hus, som Prosjektutvikling Midt-Norge AS har prosjektledelsen av, blir et nytt kontor- og undervisningsbygg. Bygget er forbundet med Tankhodet, og sammen gir de to byggene arbeidsplasser, spisested og møteromsarena.
Areal: 12.300 m².
Bygget skal stå ferdig 15. januar 2025.

Kilde bilder: Norsk havteknologisenter

Ny medarbeider på VVA-avdelingen

Hils på vår nye medarbeider på VVA-avdelingen – Ingeniør Kamilla Tronhuus Hannasvik
Hun ble ansatt 1. august og er utdannet Byggingeniør, Teknisk planlegging, Bachelor ved NTNU.
Hun har tidligere jobbet i Cowi AS og har erfaring fra planlegging, prosjektering og drift av VA-anlegg for private og offentlige aktører.
Vi ønsker henne velkommen til oss!

Nytt museumsbygg åpnet

Orkla Industrimuseum åpnet 25.06.2022 sine nye tilbygg for Thamshavnbanen.
Byggestart var juli 2020.
Samlet bruttoareal er ca 3.500 m2.
Prosjektkostnad ca 145 mill. kr.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har vært prosjektleder og byggherreombud for gjennomføringen samt vært rådgiver for de tekniske fagene i utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag.

Byggene inneholder:

  • Nytt verksted for Thamshavnbanen
  • Administrasjonskontorer
  • Arkiv og magasin
  • Utstillingsområder for jernbanemateriell under tak

I tillegg blir det ombygginger i dagens museumsbygg, der dagens kontorer er flyttet ut og omgjort til utstillingslokaler.

Vi er med å bidrar til bygging av Ocean Space senter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS vant i vinter oppdraget som prosjektleder for Fløy A. Vår utrolig dyktige  Odd Tillerli er prosjektleder på vegne av Statsbygg på byggingen av Ocean Space sentretes Fløy A. 2 kontrakter til en verdi på 600 millioner kroner ble signert av Statsbygg og utførende entreprenører Trym Anlegg og Ruta Entreprenør  21.06.2022. Verdiskapning til Trondheim på mange områder!

I dag feirer vi 35 års jubileum!!

Det er 35 år siden Steinar Aamo tok initiativ til å starte opp vårt selskap Prosjektutvikling Midt-Norge AS.
Morten Torset og Odd Tillerli ble med Steinar og vi har gått fra 4 til 33 medarbeidere.
Vi er fortsatt eid av våre ansatte og vi har fortsatt ambisjoner om å være en viktig av aktør for våre kunder innen bygg og anlegg både i Trøndelag og resten av Norge.

Ny medarbeider på VVS-avdelingen

Hils på vår nye medarbeider - Ingeniør Ken Vagnildhaug.
Han ble ansatt på vår VVS-avdeling 1. april og er utdannet ved høgskolen i Bergen, Bachelor energiteknologi, men har også svennebrev som maler.
Han har tidligere jobbet i Cowi AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!