Nyheter

Avd. Hitra flytter til nye lokaler

Vår avdeling på Hitra flytter fra Storhaugveien 8 til nye flotte lokaler i Torget 3, 2. etasje, på Fillan.
Der blir vi samlokalisert med On arkitekter og ingeniører AS og Kystplan AS for å danne et fagmiljø til fordelfor kunder og samarbeidspartnere.

På bildet ser vi 3 stolte daglige ledere: Prosjektutvikling v/Nina Lodgaard, ON arkitekter og ingeniører v/Bente Fjellvær og Kystplan v/May Andreassen

Vi satser ytterligere på BEST VALUE

To av de ansatte har nå tatt A-sertifikat i Best Value.
Nina Lodgaard og Odd Tillerli er Norges første med denne A-graden av utdanningen.
Begge gjennomførte avsluttende intervjuer for sine artikler i uke 48, og er nå stolte ambassadører for Best Value!

Ninas artikkel er basert på Best Value ut fra et ledelse-synspunkt, men Odds artikkel er basert på Risiko Management i alle fasene av Best Value Approach (BVA).

Som mentor og veiledere for utdanningen ble benyttet Best Value Experts Academy ved Niels Verlaan og Daniela Verheul.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har siden 2017 gjennomført 3 prosjekter med BVA i Trondheim, og det fjerde prosjektet er nå klargjort for anbudsutsendelse primo desember 2019.

Nytt utstillingsrom i Vitenskapsmuseets lokaler i Gunnerushuset

Vi har vært heldige å få være med å bygge nytt utstillingsrom i Vitenskapsmuseets lokaler i Gunnerushuset. Rommet var tidligere Newton rommet. Nå huser den en utstilling om FUTURUM som er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Her kan de blant annet få se larver som kan bli fremtidens naturlige kosthold for oss mennesker.
Utstillingen gjør seg godt i dette flotte utstillingsrommet. Rommet har interiørfredning hos Riksantikvaren og vi har jobbet tett med de på utførelsene.
Prosjektutvikling Midt-Norge AS har prosjektert VVS installasjonen, og stått for prosjekterings- og byggeledelse.
Dyktig gjennomført av våre ingeniører Helene Welde og Fredrik Eriksen

NY MEDARBEIDER PÅ BYGG- OG MILJØAVD.

Sivilingeniør Wei Guan er nyansatt medarbeider på vår bygg- og miljøavdeling fra 1. sept.
Han vil jobbe med prosjektering av bygge- og anleggskonstruksjoner, rådgivning innen brukonstruksjon og kontroll av bruer. Han er allerede i gang med prosjekt for Trondheim kommune med hovedinspesksjon av 31 bruer.
Wei har master i teknologi fra NTNU og har tidligere jobbet i GE Oil & Gass, Trondheim og Bane Nor SF.
Vi ønsker han velkommen til oss!

NY MEDARBEIDER PÅ VVS-AVDELINGEN

Ingeniør Johan Landrø ble ansatt på vår VVS-avdeling den 1. juli, og vil jobbe med prosjektering av VVS-anlegg.
Han er utdannet maskiningeniør, studieretning VVS-teknikk fra HIST 2012 og har tidligere jobbet hos Multiconsult AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!

Best Value kurs med B+sertifisering

RIF Trøndelag inviterer til BVP-kurs i Trondheim.
Dato: 19-20. september 2019, kl. 09.00-17.00 begge dager.
Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
Frist for påmelding: 26.08.2019
Kurset arrangeres av RIF Trøndelag i samarbeid med Prosjektutvikling Midt-Norge AS og med nederlandsk kursleder fra Best Value Experts Academy.

Link til detaljert innbydelse og påmelding: https://pumn.no/wp-content/uploads/2019/06/rif-trndelag-med-nytt-kurs-rev2.pdf

Kurset passer for oppdragsgivere, prosjektledere, rådgivere, entreprenører, underentreprenører og andre leverandører. Som leverandør kan du få en bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) som kan gi deg større sannsynlighet for å vinne konkurranser.

 

NY MEDARBEIDER PÅ VVS-AVDELINGEN

Hils på vår nye medarbeider Catharina Flatsetø som er nyutdannet sivilingeniør ved NTNU.
Catharina har studert integrert master i produktutvikling og produksjon med hovedretning energiforsyning og klimatisering av bygninger.
Hun har denne våren skrevet masteroppgave om ventilasjon i operasjonsrom.
Catharina startet på fulltid hos oss den 17. juni, men har også jobbet deltid i 1 år.

Ny rammeavtale med Trondheim kommune

Vi har for sjette gang signert ny rammeavtale med Trondheim Eiendom - utbyggingsenheten.
Denne gangen har vi inngått avtale om å levere Prosjektadministrative tjenester og Prosjektstyring og anskaffelser. Avtalen løper i 2 år med mulighet for opsjon i 1+1 år.
Vi inngikk vår første avtale om prosjektadministrasjon med Trondheim Eiendom helt tilbake til 19.12.2004, og har altså i snart 15 år kontinuerlig levert våre tjenester til kommunen

Vi har hatt en rekke spennende oppdrag med nybygg innenfor helse- og velferdssentre, skoler og rehabiligering/ombygginger i kommunens eiendomsmasse. Av pågående oppdrag kan vi nevne rollen som byggherreombud for nye Huseby skoler som blir Trondheim kommunes største barne- og ungdomsskole med ca. 1150 elever. Byggestart var i april 2019, og skolen skal stå ferdig våren 2021.

Vi er stolte av å ha vært leverandør til Trondheim kommune over en så lang periode, og mener vi har bidratt på en god måte med utviklingen av vår fine by.

NY MEDARBEIDER PÅ PA-AVDELINGEN – HELENE DRØYVOLD WELDE

Helene ble 1. mars ansatt på vår PA-avdeling, og vil jobbe som prosjektleder, byggeleder, byggherreombud og med taksering av boliger/næringsbygg.
Hun har tidligere jobbet i HENT AS, Takst-Forum Trøndelag AS og Teknobygg AS.
Helene er utdannet ingeniør fra HIST 2011 samt takstingeniør fra UiS 2013.
Vi ønsker henne velkommen til oss.