Arkiv
Norsk havteknologisenter

Arbeidet med professor Mørchs hus er nå kommet godt i gang.  Eksisterende bygg er revet, og entreprenøren er nå i full gang med byggetomten. Første sprengning for hele byggeprosjektet ble gjennomført 07.12.2022.   Det nye Havteknologisenteret på Tyholt består av flere bygg:  Professor Mørchs hus Bassengbygget Arkimedes’ hus Tankhodet er verneverdig og skal rehabiliteres. Professor Mørchs […]Nytt museumsbygg åpnet

Byggene inneholder: Nytt verksted for Thamshavnbanen Administrasjonskontorer Arkiv og magasin Utstillingsområder for jernbanemateriell under tak I tillegg blir det ombygginger i dagens museumsbygg, der dagens kontorer er flyttet ut og omgjort til utstillingslokaler.


Vi er med å bidrar til bygging av Ocean Space senter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS vant i vinter oppdraget som prosjektleder for Fløy A. Vår utrolig dyktige  Odd Tillerli er prosjektleder på vegne av Statsbygg på byggingen av Ocean Space sentretes Fløy A. 2 kontrakter til en verdi på 600 millioner kroner ble signert av Statsbygg og utførende entreprenører Trym Anlegg og Ruta Entreprenør  21.06.2022. Verdiskapning til […]