Saupstadbrua åpnes 20.06.24

Saupstadbrua, 180 meter lang gangbru, ble åpnet av ordfører Kent Ranum 20.06.2024.
Prosjektet er gjennomført som totalentreprise med byggherre Trondheim kommune, kommunalteknikk og totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør AS.
Brua går over Bjørndalen og er bygd som stålbru med fundamentsøyler i Bjørndalen og lansering av selve stålkonstruksjonen.
Vår rolle har vært SHA-koordinator for prosjektering.
Bilde: Screenshot fra Adresseavisen.

Saupstadbrua prosjektet er en del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2020-2025 som Trondheim kommune har vedtatt.

Selve brua er en 180 meter bru for gående, syklende og driftskjøretøy. I tillegg kommer en stump med sykkelvei og fortau på 250-300m. Brua går over Bjørndalen og er bygd som stålbru med fundamentsøyler i Bjørndalen og lansering av selve stålkonstruksjonen.

Vår rolle har vært å være KP,  SHA  koordinator for  prosjektering.
Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i prosjektet med tanke på SHA.

Prosjektet har ellers hatt store utfordringer med hensyn til geoteknikk og leveranse av selve stålbrua og derfor blitt betydelig forsinket.
Opprinnelig start var tenkt vår 2020 med 2 års prosjekttid og da var ferdigstillelse satt til vår/sommer 2022.