Aktivitetspark i Buvika

Skaun kommune skal bygge en ny aktivitetspark i tilknytning til skole- og idrettsområdet til Buvik skole.
Vi har fått tildelt oppdraget med å prosjektere anlegget slik at det kommer til utførelse, planlagt byggestart er oktober 2023.

Aktivitetsparken skal blant annet inneholde asfaltert rulleflate med basketball, flyttbare elementer for skateboard/BMX/Scoot, “ly- og le”- konstruksjon med treplatt for undervisning, treningspark (tuftepark), lekeplass med lekeapparater, bane for petanque, «basse»-bane, møblering og sykkelstativ etc.