Norsk Havteknologisenter

"Da er første støpning for professor Mørchs hus gjennomført pr 17.02.2023" - sier vår prosjektleder Odd Tillerli.
Dette bygget er en del av prosjektet Norsk havteknologisenter på Tyholt.
Arbeidene i byggegropen med sprengning og utkjøring av fjellmasser nærmer seg også slutten.
Bygget er et kontor- og undervisningsbygg på 12.300 m2 BRA, og prosjektet skal så ferdig februar 2025.