Norsk havteknologisenter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er innleid prosjektleder til Statsbygg ved byggingen av Mørchs hus, som er en del av Norsk havteknologisenter på Tyholt (tidligere Ocean Space senter).

Statsbygg er byggherre for det nye havteknologiske senteret på Tyholt og samarbeider tett med NTNU og SINTEF som brukere. Senteret vil omfatte både forskningsvirksomheten til SINTEF og undervisnings- og forskningsvirksomheten til NTNU i marin teknikk.
I tillegg til selve senteret på Tyholt er det planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet, både i Trondheimsfjorden, rundt øyene Hitra og Frøya og utenfor Ålesund.
Senteret vil bli svært viktig for verdiskapningen i havnæringene framover og et viktig bidrag til grønn omstilling.

Arbeidet med professor Mørchs hus er nå kommet godt i gang.  Eksisterende bygg er revet, og entreprenøren er nå i full gang med byggetomten.
Første sprengning for hele byggeprosjektet ble gjennomført 07.12.2022.

 

Det nye Havteknologisenteret på Tyholt består av flere bygg: 

  • Professor Mørchs hus
  • Bassengbygget
  • Arkimedes’ hus
  • Tankhodet er verneverdig og skal rehabiliteres.

Professor Mørchs hus, som Prosjektutvikling Midt-Norge AS har prosjektledelsen av, blir et nytt kontor- og undervisningsbygg. Bygget er forbundet med Tankhodet, og sammen gir de to byggene arbeidsplasser, spisested og møteromsarena.
Areal: 12.300 m².
Bygget skal stå ferdig 15. januar 2025.

Kilde bilder: Norsk havteknologisenter