Vi søker fagansvarlig rådgivende ingeniør bygningsfysikk.

Vi søker sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring og kundekontakter i markedet, som ønsker å utfordre deg selv på å være «flaggbærer» med å ta fagansvar, videreutvikle og bygge opp et slagkraftig og kompetent fagmiljø.
Hos oss jobber du både i selvstendige prosjekter og i team med andre kollegaer i tverrfaglige fagmiljø.
Ta kontakt med avdelingsleder bygg og miljø: Rune Grandetrø, tlf. 907 40 820,
hvis du har spørsmål om stillingen.