Da har våre BVP-rådgivere fått et nytt BVP-prosjekt ferdigstilt!

Skaun kommune har bygget ny brannstasjon, og her rykker ikke brannvesenet ut - men inn!
Prosjektet er gjennomført som et BVP-prosjekt både med innkjøp, kontrahering og prosjektstyring.
BVP står for Best Value Procurement, eller også kalt Prestasjonsbasert innkjøp.

Vi gratulerer Skaun kommune med den fine nye brannstasjonen, og takker for oppdraget som BVP-rådgiver og Byggherreombud!

Her er mer info om BVP på denne linken på anskaffelser.no: https://anskaffelser.no/…/best-value-procurement-bvp

Som grunnlag for totalentreprisekonkurransen lå kun et gjennomarbeidet rom- og funksjonsprogram, en god kravspesifikasjon med funksjonskrav samt kopi av reguleringsplanen med tilhørende planer og bestemmelser.

Det er verdt å merke seg at det ved utsendelse av konkurransegrunnlaget, så forelå det ikke noen plantegninger fra byggherren som grunnlag for entreprenørens tilbud.
Tegninger ble utarbeidet av valgt entreprenør etter at kontrakt var inngått. Således viste ikke byggherren helt “hva man fikk av bygg” ved inngåelse av kontrakten med totalentreprenøren.
Valg av totalentreprenør ble gjort ved at pris bare utgjorde 25% i evalueringen.
Tidligere prestasjoner dokumentert i en Prestasjonsbegrunnelse sammen med intervju av 3 nøkkelpersoner, utgjorde hele 50%. Som nøkkelpersoner var valgt ut arkitekten, entreprenørens prosjektleder og prosjekteringslederen.

Fra innlevering av tilbud til avsluttet konkretiseringsfase med kontrahering gikk det
ca 3,5 mnd. Byggestart ble markert med 1. spadetak 05.05.2021, og åpning med snorklipping ved ordføreren ble markert 03.03.2022, dvs etter ca 10 mnd byggetid.
Ved snorklippingen uttrykte ordfører seg å være svært fornøyd med den nye brannstasjonen og de løsninger som er valgt. Spesielt dette med skille og logistikk rundt ren og skitten sone som er viktig.
Fra det “å ikke vite hva man fikk” ved valg av totalentreprenøren til det som nå var ferdigstilt, uttrykte ordføreren at BVP-metoden hadde vært vellykket for kommunen.
Det hadde gitt kort byggetid samtidig som byggherrens makspris er holdt.

Brannstasjonen er bygd med bærekonstruksjoner hovedsakelig i tre, og er over 2 plan. Totalt BTA er ca 1.530 m2.
Prosjektkostnaden er kr 49,5 mill kr.