STUDENTBOLIGER ELVESLETTA LONGYEARBYEN

Prosjektering byggeteknikk for vår kunde Skanska Husfabrikk på Steinkjer.
Forprosjekt og detaljprosjekt for 2 nye bygg for studentboliger, hvert bygg på
ca. 4 500 m2.
Modulbygg i tre og delvis stål. Spesiell fundamentering med både borede peler til berg og friksjonspeler i område med permafrost og at pelene stikker opp over terreng og henger direkte sammen med byggenes bæresystem i ei stålramme. Modulbygg og stålkonstruksjoner over peler prefabrikkeres i Trøndelag og fraktes på båt til byggeplass.
Foto: Skanska Husfabrikken.