Møt Mette Småge Moe vår nye avdelingsleder på Kommunalteknikk og samferdsel

Vi er stolte av å kunne presentere vår nye avdelingsleder på Kommunalteknikk og samferdsel Mette Småge Moe. Mette har lang fartstid fra offentlig virksomhet, både som VVA-rådgiver, forvaltning, prosjektering, saksframlegg til politiske organ, byggherre, utslippsmyndighet, fagansvarlig VVA, personal, budsjett, økonomi og driftsansvarlig for kommunale vannbehandlingsanlegg, veger, avløpsrenseanlegg, bruer og kaier og teknisk vakt/brannbefalsvakt. Hun har har tidligere jobbet i Heim kommune, Trondheim kommune, Afry (Åf Engeneering) og Rambøll. Hun blir en styrke å ha med i ledergruppa og tilfører Prosjektutvikling ny kompetanse som vi kan tilby våre kunder-

Mette er spesielt god på  Beredskapsplaner  og -øvelser samt ROS analyser innen vannforsyning. Videre kan hun bistå i valg av rensekrav med brukerinteresser, forundersøkelse, konsept, detaljundersøkelse og prosjektering/dimensjonering av ulike renseløsninger, rapport og kostnadsoverslag. I tillegg styrker hun oss på de fagområder vi allerede levere innen veg, vann og avløp. Mette er utdannet ingeniør og har mer en 24 års erfaring fra kommunesektor og rådgivning. Velkommen på laget Mette!