Nytt utstillingsrom i Vitenskapsmuseets lokaler i Gunnerushuset

Vi har vært heldige å få være med å bygge nytt utstillingsrom i Vitenskapsmuseets lokaler i Gunnerushuset. Rommet var tidligere Newton rommet. Nå huser den en utstilling om FUTURUM som er en framtidsrettet utstilling om det grønne skiftet og hvordan vi kan nærme oss lavutslippssamfunnet mot 2050. Her kan de blant annet få se larver som kan bli fremtidens naturlige kosthold for oss mennesker.
Utstillingen gjør seg godt i dette flotte utstillingsrommet. Rommet har interiørfredning hos Riksantikvaren og vi har jobbet tett med de på utførelsene.
Prosjektutvikling Midt-Norge AS har prosjektert VVS installasjonen, og stått for prosjekterings- og byggeledelse.
Dyktig gjennomført av våre ingeniører Helene Welde og Fredrik Eriksen