NY MEDARBEIDER PÅ BYGG- OG MILJØAVD.

Sivilingeniør Wei Guan er nyansatt medarbeider på vår bygg- og miljøavdeling fra 1. sept.
Han vil jobbe med prosjektering av bygge- og anleggskonstruksjoner, rådgivning innen brukonstruksjon og kontroll av bruer. Han er allerede i gang med prosjekt for Trondheim kommune med hovedinspesksjon av 31 bruer.
Wei har master i teknologi fra NTNU og har tidligere jobbet i GE Oil & Gass, Trondheim og Bane Nor SF.
Vi ønsker han velkommen til oss!