NY MEDARBEIDER PÅ VVS-AVDELINGEN

Ingeniør Johan Landrø ble ansatt på vår VVS-avdeling den 1. juli, og vil jobbe med prosjektering av VVS-anlegg.
Han er utdannet maskiningeniør, studieretning VVS-teknikk fra HIST 2012 og har tidligere jobbet hos Multiconsult AS.
Vi ønsker han velkommen til oss!